با عضويت دركانال رسمی ايران آلارم در تلگرام از آخرين اخبار و سمينارها مطلع شويد ورود به کانال

Arrow up
Arrow down


PPE/PPC: آخرین خط دفاع

قسمت اول

سيستم اعلام و اطفاء حريق ، حریق ,تجهیزات آتش نشانی

در دنیای خدمات آتش نشانی و امداد اضطراری مدرن، روند رو به رشدی برای آتش نشانان جهت پاسخ گویی به اتفاقات و انواع مختلف رویداد های اضطراری وجود دارد. با این روند، نیاز مبرمی برای تجهیزات محافظت شخصی (PPE) بهینه احساس می شود.
موسسه بین المللی استاندارد ISO TC94SC14 در مورد PPE و استاندارد لباس های آتش نشانی تحقیق می کند. این بررسی مربوط به سر تا نوک پا می شود. این کار باعث می شود تمام آیتم های PPE/PPC در یک استاندارد مورد توجه قرار بگیرد.
با نوشتن استاندارد در یک شکل واحد، می توان بهتر به تطبیق پذیری لباس های مختلف پی برد تا اینکه بخواهیم برای هر قسمت استاندارد جداگانه ای تدوین کنیم. گروه کاری1(WG1) مسئول در نظر گرفتن تطبیق در میان آیتم های مختلف است. برای این کار باید دانش به روز در مورد تغییرات دائمی خدمات آتش نشانی داشت و در عین حال رویکرد های قدیمی موجود در کشور های در حال توسعه را نیز در نظر داشت. کاربر نهایی و کسی که در نهایت از محصول استفاده می کند در این رویکرد اهمیت ویژه ای دارد.
خدمات آتش نشانی مختلف در سراسر جهان از عدم تمرکز صحیح برروی PPC آسیب می بینند. معمولا کار خرید تجهیزات PPC یا PPE توسط یک افسر ارشد صورت می گیرد که ممکن است سطح دانش های متفاوتی با هم داشته باشند یا اینکه محدودیت بودجه برای خرید این تجهیزات وجود داشته باشد. به همین جهت ممکن است فقط یک قسمت از PPE در طول سال نوسازی شود. در سال پیش رو فرد مسئول خرید اجزای مختلف PPE است. به طور مشخص مسئله تطبیق پذیری از مهم ترین بخش ها می باشد، اما معمولا کمترین توجه به آن صورت می گیرد.
کشور های مختلف لباس های مختلف برای فعالیت های مختلف آتش نشانی دارند. این تفاوت ممکن است ناشی از فاکتورهایی همچون داوطلب بودن یا نبودن، نوع ماموریت یا مربوط به بخش خصوصی یا نظامی بودن، باشد. اما هنگامی که بودجه لازم برای خرید PPE محدود باشد کار خرید این وسایل سخت و طاقت فرسا خواهد بود. گاها هم بحث تهیه لباس های حفاظتی به خاطر محدودیت بودجه مالی دستخوش تغییرات، خرید پوشش های نامناسب و یا حتی حذف خرید وسایل و تجهیزات ضروری می شود.
بعضی کشور ها حتی سطوح مختلف مراقبت در مورد آتش نشانی ساختمانی PPC برای یک آتش نشان دارند. این رویکرد همچنین پر از خطر است. این امر سطح محافظت در برابر گرما و شعله بیشتری در کت نسبت به شلوار ایجاد می کند. برخی سازمان ها رویکرد لایه ای دارند، یعنی یونیفرم ایستگاه را به عنوان لایه حفاظتی پایه برتن می کنند و روی آن کت و شلوار محافظتی مخصوص روی آن می پوشند.
اما در حفاظت لایه ای مطمئن نیستیم که آتش نشانان همیشه هر دو سطح لباس را به ویژه در ماه های گرم تابستان برتن کنند. همچنین این روش در مورد سازمان هایی که از محافظ رطوبتی در کت و شلوار ها برای حفاظت در برابر آب، مواد شیمیایی، ایجاد زخم و حتی گرما و شعله استفاده می کنند، اما همان سطح محافظت را در چکمه ها و دستکش ها ایجاد نمی کنند، مشکل ایجاد می کند.
در واقع بیشتر کار من در کمیته های مختلف ISO روی مساله بسیار مهم تطبیق پذیری تمرکز داشت. برای این کار باید دانش جامع و کاملی از جنبه های مختلف تطبیق پذیری و دینامیک عملکرد PPC و PPE های آتش نشانی و مدل های مختلف ارائه خدمات و تاکتیک های مختلف حمله و پروتکل های مختلف مدیریت مواقع اضطراری داشت.

سيستم اعلام و اطفاء حريق ، حریق ,تجهیزات آتش نشانی

تطبیق پذیری

در ادامه، چکیده ای از یکی از مواردی که در کمیته ISO بعدی می گویم را ملاحظه می فرمایید:
3 ناحیه کلی برای تعیین مسائل مختلف تطبیق پذیری PPE و PPC وجود دارد:
1. سیاست مرکز آتش نشانی/دولت در مورد "زمان، وزن و نوع" پاسخ حادثه و فلسفه اش بر روی مدیریت موارد اضطراری شامل تمرین ها، استراتژی ها و تاکتیک ها
2. تطبیق عملکرد PPE/PPC برای یک محیط کاری مشخص
3. عملکرد حفاظتی در سطوح تماس که اجزای مختلف PPE و PPC به هم برخورد می کنند.
1.1 در نظر گرفتن این نکته که انواع مختلفی از پاسخ وجود دارد مهم است. سطح پاسخ تلفیقی معمولا همراه با سطوح مختلف محافظت در PPE/PPE می آید. بنابراین مهم است که ماموریت های این آتش نشانان را هنگامی که PPE/PPC شان قابل تطبیق نیست مشخص کنیم.
خدمات آتش نشانی مدرن و معاصر از ابزار مدیریت تاکتیک نواحی داغ، گرم و سرد برای مدیریت بهتر ریسک، نه تنها در حوادث HazMat بلکه برای تمام حوادث و سوانح اضطراری استفاده می کند. منطقه داغ می تواند به منطقه ای اطلاق شود که در آن ریسک و پتانسیل قرار گیری در معرض هر گونه آسیب ناشی از حادثه، برای کارگر وجود دارد. برای ورود به این منطقه داغ باید حتما تجهیزات PPE/PPC داشت در غیر این صورت باید از ورود به این مناطق جلوگیری به عمل آید.
مدیریت رویداد های اضطراری از جمله مهم ترین فعالیت ها و فلسفه های یک مرکز خدمات آتش نشانی است. سازمان های آتش نشانی متعددی وجود دارند که فلسفه شان بر اساس ریسک است که بر روی نجات جان، دارایی و محیط زیست تمرکز دارد. این رویکرد معمولا آتش نشانان با تجربه و تمرین کافی را در معرض میزان مشخص و قابل قبولی ریسک و خطر قرار می دهند تا محافظت لازم از جان، اموال و محیط زیست را انجام دهد.
برخی رویکرد کاملا تهاجمی و با ریسک بالا را دنبال می کنند در حالی عده ای ممکن است استراتژی ای کاملا دفاعی را به سبب زمان پاسخ بیشتر و نبود تجهیزات PPE/PPC کافی برگزینند.
2.1 تطبیق و انطباق عملکرد بین PPE/PPC برای یک محیط کار موضوعی حیاتی است چون هر آتش نشانی که در یک محیط چالشی پر خطر کار می کند باید همان سطح محافظت PPE/PPC را داشته باشد. باز هم هرگونه ترکیب بین سطوح محافظتی PPE/PPC در این ناحیه برای یک آتش نشان یا بین آتش نشانان مختلف خطرناک است و امر هدایت و کنترل فاکتورهای ریسک را غیر ممکن می سازد.
مدیریت های انتقالی هنگام تغییر از یک تامین کننده یا PPE/PPC به دیگری، معمولا تفاوت نامحسوسی در اجزا، سایز یا طراحی دارند، که هر کدام از اینها تفاوت های قابل ملاحظه ای در عملکرد دارند و بنابراین ممکن است با PPE/PPC های قدیمی تر تطبیق پذیر نباشند. این مشکل معمولا زمانی که تمام تجهیزات آتش نشانی نوسازی نمی شوند شدت پیدا می کند. تمام این شرایط تاثیرات معکوس و نا مطلوبی روی مساله تطبیق پذیری و در نتیجه ایمنی دارند.
3.1 عملکرد حفاظت در سطوح تماس بدن، یعنی جایی که اجزای مختلف PPE/PPC با هم در تماس هستند، می باشد و برای بحث تطبیق پذیری بسیار مهم می باشد. محافظت باید برای طیف و انواع مختلف حرکت به شیوه ای ارگونومیک حفظ شود.

سيستم اعلام و اطفاء حريق ، حریق ,تجهیزات آتش نشانی

هنگام پیروی از یک استاندارد کلی مهم است که تمام آیتم های PPE/PPC می توانند حفاظت را حین قرارگیری در موقعیت چالش برانگیز تامین کنند و به آتش نشان بهترین شانس و امکان فرار برای دسترسی به منطقه امن و رسیدن به هوای تازه را بدهد. به عنوان مثال در مورد آتش نشانی ساختمانی، کلاه ایمنی باید با یقه کت، سیستم ارتباطی، کلاه آتش نشانی و B/A و اجزای عملیاتی اش هم خوانی و تطبیق داشته باشد.
کت باید با شلوار تطبیق داشته باشد تا بتواند همان عملکرد حفاظتی را داشته باشد. این می تواند گزینه یک رویکرد لایه ای باشد تا محافظت را برای یونیفرم ایستگاه مورد نظر حفظ کند.
به همین ترتیب دستکش ها نیز باید با آستین کت و تمام PPE/PPC مطابقت داشته باشد. اگر یک آتش نشان نتواند حس کند که چکار دارد می کند نمی تواند کار مطلوب را با ابزار در دستش انجام دهد.
گام بعدی تست کردن برخی از این اجزاست، این کار می تواند به راحتی و اصولی انجام شود به ویژه اگر ما ابتدا روی عملکرد ابتدایی PPE تمرکز کنیم. برخی از این تست ها نمی توانند به شکل رد/قبول (pass/fail) باشند، اما می توانند به شکل داده های "بهترین عملکرد" عرضه شوند به این ترتیب می توان بهترین تطبیق را به دست آورد. بنابراین کارکرد ابتدایی یک دستش ساختمانی محافظت در برابر شعله و گرما می باشد. بسیاری دیگر از مسائل انطباق می توانند در پروسه براورد تولید کننده انجام شود.
B/A باید منطبق با ارتباطات و اتصالات باید منطبق با ابزار کمکی باشند. چکمه های آتش نشانی باید از نظر سایز و هم پوشانی با شلوار انطباق داشته باشند.
بنابراین به طور خلاصه، آتش نشانان تطبیق و همخوانی را در حوزه های مختلف می بینند. این تطبیق بین اجزای PPE/PPC که در لیست 3 نکته بالا آورده شد، وجود دارد.
استاندارد های ملی اندکی در سطح جهان وجود دارد که سطوح مختلف محافظت را در یک دسته ریسک مشخص تهیه کنند (برای مثال آتش نشانی ساختمانی). این کار با منطق استاندارد "حداقل استاندارد ایمنی" در تناقض است. اما می توانید مجموعه ای برای یک سطح عملکرد واحد تهیه کنید.

ادامه در شماره 53 مجله حریق...

امتیاز به مطلب

میزان رای بازدیدکننده گان: 100% - 3800 votes

100%

PPE/PPC: آخرین خط دفاع

Book rating: 100 out of 100 with 3800 ratings

نظرات (0)

هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

درباره ایران آلارم

گروه ایران آلارم در بهمن سال 1385 با راه اندازی سایت اینترنتی ایران آلارم فعالیت خود را شروع كرد و درهمان آغاز مورد اسقبال و توجه اكثر شركتها و افراد فعال در صنعت حفاظت و امنیتی ایران قرار گرفت. اساس و هدف این رسانه ایجاد یك شبكه اطلاع رسانی قوی و موثر برای بالا بردن سطح كیفی و كمی این صنعت بوده و می باشد .

بازگشت به بالا